Nieuwe vacatures

 

Pidy is een Belgisch familiaal innoverend voedingsbedrijf actief in de productie van producten klaar-om-te-vullen. Wereldleider in droge bladerdeeg, zijn wij tevens competitief aanbieder van zanddeeg, fonçagedeeg, soezendeeg en génoise. Drie productievestigingen in België, Frankrijk en USA. Commerciële business-units Benelux, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, USA en Export markets staan dagelijks in voor een perfecte service en marktondersteuning naar onze klanten in meer dan 50 landen.

Bij Pidy werkt u bij één van de meest innoverende bedrijven in de sector. Een unieke familiale sfeer die ieders competentie aanmoedigt. Pidy zoekt talentvolle en enthousiaste medewerkers. Training-on-the-job voor starters, aangevuld met de ervaring van uw team collega's, geven verschillende mogelijkheden binnen onze groep.

Spontane sollicitatie met uitgebreide motivatie en C.V. te sturen naar jobs@pidy.com

 

 

 Pidy werft aan!

 

 11/08/2015


Ter versterking van ons productieteam in Ieper zijn wij op zoek naar een
deegmaker / lijnverantwoordelijke.

Dans le but de renforcer notre équipe de production à
Ypres, nous sommes à la recherche d'un pétrisseur/responsable de ligne

 

Wat
staat er te doen?

Jij bent de start van ons productieproces! Je zorgt
ervoor dat het bladerdeeg volgens recept en de regels van de kunst aangemaakt
wordt. Je regelt de deeglijn af volgens noodzaak en kan afwijkingen in het
verdere productieproces vertalen naar gerichte acties op deegniveau om een
kwalitatief eindproduct af te leveren.

In een rotatiesysteem met je collega's sta je
afwisselend aan de deegmakerij en de moulding lijnen. Dat is de plek waar al
onze producten vorm krijgen. De afgeleverde deegplakken worden met de grootste
zorg op jouw lijn verwerkt tot diverse halffabrikaten. Je regelt de moulding
lijn af zodat er volgens gewichts- en afmetingsspecificatie gewerkt wordt.


Wat
verwachten we van jou?

Je hebt kennis van de bakkerijsector. Eenbakkersopleiding en/of een eerste ervaring in een (semi)industriële bakkerij
zijn een pluspunt.Je bent een teamspeler. Nauw overleg tussen de
deegmakers, lijnverantwoordelijken en ovenbedieners is noodzakelijk.

Je bent bereid in een 2-ploegenstelsel te werken
(5-13u / 13-21u). Op maandagen starten wij in alle vroegte op om ons deeg alle
groeikansen te geven. Afwisselend met je collega's start je op maandag de
productie op (01-09u).

Je kan je uitdrukken in Nederlands en Frans.


Heb je interesse in deze boeiende en gevarieerde job waarin je alle
kansen krijgt je kennis rond bladerdeeg toe te passen? Heb je zin om te werken
voor een internationale speler op de bladerdeegmarkt?


Aarzel dan niet, en neem contact met ons op!


Evelien Dejaeghere

mail naar : edejaeghere@pidy.comPidy engage!

 Dans le but de renforcer notre équipe de production à
Ypres, nous sommes à la recherche d'un pétrisseur/responsable de ligne

 

Tâches:

Vous êtes à la base de notre processusde fabrication! Vous faites en sorte que la pâte soit fabriquée suivant la
recette et les règles de l'art. Vous réglez la ligne et êtes capable de
traduire des anomalies dans le processus de fabrication en actions concrètes au
niveau de la pâte pour livrer un produit fini de qualité.

      
Vous êtes dans un système de rotationavec vos collègues et travaillez soit au pétrissage, soit aux lignes de
découpe. Ceci est l'endroit où tous nos produits sont découpés dans une
certaine forme. Les plaques de pâte livrées sont transformés sur votre ligne
avec le plus grand soin en produits semi finis divers. Vous réglez la ligne de
découpe pour que nous travaillons suivant les spécifications de poids et de
dimensions.

 Qu'attendons-nous de votre part?

       
Le secteur boulangerie vous est
familier. Une formation en boulangerie et/ou une première expérience dans une
boulangerie (semi) industrielle est un atout.

     
Vous aimez travailler avec d'autres
personnes. Une bonne collaboration entre les pétrisseurs, les responsables de
lignes et les conducteurs de four est indispensable. Vous travaillerez en
équipe (5 à 13h / 13 à 21h). Nous commençons plus tôt le lundi pour donner à la
pâte toutes les chances de grandir. Vous démarrez la production le lundi à tour
de rôle (01-09u).

Vous vous débrouillez en néerlandais et
en français.

Ce job passionnant et varié vous permettra d'appliquer
toutes vos connaissances en pâte feuilletée. Avez-vous envie de travailler pour
une entreprise de renommée internationale en matière de pâte feuilletée ?

N'hésitez plus, contactez-nous!

 Evelien Dejaeghere

Envoyez un mail à : edejaeghere@pidy.com

 

 

 http://www.pidy.com/images/filelib/technieker5815_2874.pdf

 


Pidy werft aan!

11/08/2015


TECHNIEKER

Voor onze vestiging in Ieper zijn wij op zoek naar een technieker. U
wordt de opvolger van onze collega Francis, die na 25 jaar trouwe dienst op
verdiende rust vertrekt.

 

Wat
staat er te doen?

       
Instaan voor de nodige interne herstellingswerken volgens de
werkplanning.      
Technische verbeteringsprojecten helpen opsporen, uitwerken en testen.       
Veiligheid van machinepark in orde houden volgens de geldende normen.         
Klaarzetten van de productiemachines en uitvoeren van formaatwissels,
opvolgen van productieproces.         
Onderhoudswerken uitvoeren op het machine park volgens de werkplanning         
Aanbrengen van nieuwe werkpunten op de werkplanning volgens
vaststellingen in het machinepark.        
Begeleiden van werken door externe firma's of stagiairs. Indien nodig
bijstand verlenen en de nodige informatie verstrekken.        
Flexibele en goede werksfeer ondersteunen en streven naar "Team Work".         
Meedenken op groepsniveau en streven naar een verbeteringscultuur.


Wat verwachten we van jou?

     
Flexibele teamplayer

Meedenken en streven naar verbetering

U heeft minimum een A2
elektromechanica of A2 elektriciteit (met bereidheid tot bijscholing in de
mechanica)

U kan duidelijk en vlot communiceren.

Minstens 3 jaar ervaring;

U bent bereid in een 2-ploegenstelsel te werken (5-13u / 13-21u).

U bent bereid om mogelijks enkele weken (max één maand) in nachtverband te werken per jaar

     
U kan u uitdrukken in Nederlands en Frans.


U komt terecht in een
vooruitstrevende onderneming met collegiale werksfeer die u de mogelijkheid
geeft om u verder te ontwikkelen met ruimte voor initiatief en zelfstandig
werken.


Hebt u interesse in deze
boeiende en gevarieerde job waarin u alle kansen krijgt uw kennis toe te
passen? Hebt u zin om te werken voor een internationale speler op de
bladerdeegmarkt?


Aarzel dan niet, en neem contact met
ons op!


D'Hondt Bart

mail naar : bdhondt@pidy.com

Pidy engage!

 

TECHNICIEN

Nous recherchons un technicien pour notre usine d'Ypres
pour remplacer notre collègue Francis qui nous quitte pour une pension bien
méritée après 25 ans de bons et loyaux services.

 

Tâches :

       
S'occuper des travaux de réparation nécessaires suivant
le planning de travail

        
Détecter, effectuer et tester des projets d'amélioration
techniques.

     
Entretenir la sécurité du parc de machines suivant les
normes en vigueur.

       
Préparer les machines de production et exécuter les
changements de format, suivre le processus de production.

         
Exécuter des tâches d'entretien au parc de machines
suivant le planning


        
Ramener de nouveaux points de travail sur le planning
suivant les constatations faites au parc de machines.


         
Accompagner les travaux exécutés par des tiers ou des stagiaires.
Si nécessaire, aider et donner les information nécessaires.


       
Soutenir une bonne ambiance de travail flexible et mettre
tout en œuvre pour un bon travail d'équipe.


        
Réfléchir au niveau du groupe et mettre tout en oeuvre
pour une amélioration continue.

 

 Qu'attendons-nous de votre part?


     
Que vous aimez travailler avec d'autres personnes et que
vous soyez flexible


Que vous réfléchissiez
pour améliorer de façon continue


 Vous avez minimum un bac
+2 en électromécanique ou un bac +2 en électricité (et vous êtes prêt à étudier
la mécanique)


 Vous pouvez communiquer de façon claire et fluide.


 Vous avez au moins 3 ans d'expérience


Vous êtes prêt à travailler en équipe alternée (5-13h / 13-21h).


Vous êtes prêt à
travailler quelques semaines en équipe nuit par an (maximum 1 mois)

     
Vous pouvez vous exprimer en Français et en Néerlandais.

 

Vous travaillerez dans
une entreprise entreprenante ayant une bonne ambiance de travail qui vous
donnera la possibilité de développer vos connaissances tout en vous laissant la
possibilité de prendre des initiatives et de travailler de façon indépendante.

 

Ce job passionnant et varié vous permettra d'appliquer
toutes vos connaissances en pâte feuilletée. Avez-vous envie de travailler pour
une entreprise de renommée internationale en matière de pâte feuilletée ?

 

N'hésitez plus, contactez-nous!


D'Hondt bart

Envoyez un mail à : bdhondt@pidy.com